Bài 13: Mệnh quái là gì? Bảng tra cứu mệnh quái

QUAY VỀ MỤC LỤC

Mênh quái , hay đơn giản là Quái, hay còn gọi là sao hộ mệnh, sao chiếu mệnh. Đó là con số gắn liền với ngũ hành và gắn liền với một trong bát quái (Càn, Khôn, Chấn, Tốn, Khảm, Đoài, Cấn, Ly). Mệnh quái thể hiện rất rõ tính cách củ một người. Dựa vào tính toán và xạc định mệnh quái bạn có thể hình dung ra tính cách, những điều một người thích hay không thích, và các mối quan hệ của một người trong các mối quan hệ xã hội khác.

Đồ hình bát quái hay còn gọi là Ma Phương
Đồ hình bát quái hay còn gọi là Ma Phương

Công thức tính mệnh quái nam

Dùng công thức dưới đây đế xác định mệnh quái của nam giới :
1.Cộng các con số trong năm sinh cua bạn. Lấy ví dụ : một người đàn ông sinh năm 1954.
1 + 9 + 5 + 4 = 19
2.Cộng các con số của kết quả này cho đến khi có được số có 1 chữ số.
1  + 9 = 10; 1 + 0 = 1
3. Lấy 11 trừ đi kết quả này. Nếu kết quả là 10, hãy cộng các con số cho đến khi có được số có 1 chữ số.
11 – 1 = 10; 1 + 0 = 1
Kết quà này là Mệnh Quái của bạn, sao hộ mệnh hay quái của cá nhân hợp với một con số trong Ma phương của Lạc thư.
Trong ví dụ trên, số 1 là mệnh quái của người đàn ông đó. Số 1 gán với quái Khảm và hành Thủy. Hay có thể nói cách khác: người trong ví dụ này thuộc hành Thủy, quái số 1.
Lưu ý: Nếu mệnh quái của bạn tính ra thành số 5, hãy dùng số 2 làm mệnh quái của bạn. Vì hành thổ số 5 nằm ở vị trí trung tâm . Do đó , mệnh thổ không gắn với hướng hay quái nào, nên con số này sẽ chuyển đến vị trí hành thổ ở hướng Tây Nam, gắn với số 2.

Công thức tính mệnh quái nữ

Dùng công thức dưới đây để xác định mệnh quái của nữ giới :
1. Cộng các con số trong năm sinh cùa bạn. Chúng ta hãy lấy ví dụ là người phụ nữ sinh năm 1961.
1 + 9 + 6 + 1 = 17
2. Cộng các con số của kết quả này cho đến khi có được số có 1 chữ số.
1 + 7 = 8
3. Cộng kết quà này với 4
8 + 4 = 12
4. Bởi vì kết quà vẫn còn là một số có 2 chữ số, nên phải cộng các con số lại, ta có: 1 + 2 = 3.

Trong ví dụ trên, số 3 là mệnh quái của người phụ nữ đó. Quái số 3 là quẻ Chấn, hành Mộc.
Lưu ý: Nếu mệnh quái của bạn (nữ) tính ra thành số 5, hãy dùng số 8 làm mệnh quái của bạn. Vì hành Thổ số 5 nằm ở vị trí trung tâm và do đó, không gắn với hướng hay què nào, nên nó sẽ chuyển đến vị trí hành Thổ ờ hướng Đông Bác, gắn với số 8.

Bạn có thể Tra cứu mệnh quái của bạn trong bảng dưới đây, và xem sang

Bài tiếp theo: Tính cách của bạn theo Mệnh Quái

QUAY VỀ MỤC LỤC

BẢNG TRA CỨU NHANH MỆNH QUÁI

Năm sinhNamQuái SốHànhNữQuái SốHành
1960Tốn4MộcKhôn2Thổ
1961Chấn3MộcChấn3Mộc
1962Khôn2ThổTốn4Mộc
1963Khảm1ThủyCấn8Thổ
1964Li9HỏaCàn6Kim
1965Cấn8ThổĐoài7Kim
1966Đoài7KimCấn8Thổ
1967Càn6KimLi9Hỏa
1968Khôn2ThổCàn1Thủy
1969Tốn4MộcKhôn2Thổ
1970Chấn3MộcChấn3Mộc
1971Khôn2ThổTốn4Mộc
1972Khảm1ThủyCấn8Thổ
1973Li9HỏaCàn6Kim
1974Cấn8ThổĐoài7Kim
1975Đoài7KimCấn8Thổ
1976Càn6KimLi9Hỏa
1977Khôn2ThổCàn1Thủy
1978Tốn4MộcKhôn2Thổ
1979Chấn3MộcChấn3Mộc
1980Khôn2ThổTốn4Mộc
1981Khảm1ThủyCấn8Thổ
1982Li9HỏaCàn6Kim
1983Cấn8ThổĐoài7Kim
1984Đoài7KimCấn8Thổ
1985Càn6KimLi9Hỏa
1986Khôn2ThổCàn1Thủy
1987Tốn4MộcKhôn2Thổ
1988Chấn3MộcChấn3Mộc
1989Khôn2ThổTốn4Mộc
1990Khảm1ThủyCấn8Thổ
1991Li9HỏaCàn6Kim
1992Cấn8ThổĐoài7Kim
1993Đoài7KimCấn8Thổ
1994Càn6KimLi9Hỏa
1995Khôn2ThổCàn1Thủy
1996Tốn4MộcKhôn2Thổ
1997Chấn3MộcChấn3Mộc
1998Khôn2ThổTốn4Mộc
1999Khảm1ThủyCấn8Thổ
2000Li9HỏaCàn6Kim
2001Cấn8ThổĐoài7Kim
2002Đoài7KimCấn8Thổ
2003Càn6KimLi9Hỏa
2004Khôn2ThổCàn1Thủy
2005Tốn4MộcKhôn2Thổ
2006Chấn3MộcChấn3Mộc
2007Khôn2ThổTốn4Mộc
2008Khảm1ThủyCấn8Thổ
2009Li9HỏaCàn6Kim
2010Cấn8ThổĐoài7Kim
2011Đoài7KimCấn8Thổ
2012Càn6KimLi9Hỏa
2013Khôn2ThổCàn1Thủy
2014Tốn4MộcKhôn2Thổ
2015Chấn3MộcChấn3Mộc
2016Khôn2ThổTốn4Mộc
2017Khảm1ThủyCấn8Thổ
2018Li9HỏaCàn6Kim
2019Cấn8ThổĐoài7Kim
2020Đoài7KimCấn8Thổ

2 thoughts on “Bài 13: Mệnh quái là gì? Bảng tra cứu mệnh quái

    • Admin says:

      Quái số về sau ứng dụng để xem hướng xây nhà, tuổi xây nhà, xem tính cách, vận mệnh…. của một người ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *