Vòng đá mắt hổ màu nâu đỏ kết hợp charm bạc tì hưu V20

370,000