Bất Động Minh Vương

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Bất Động Minh Vương là vị Phật có pháp lực cao nhất trong Ngũ Đại Minh Vương của Mật Giáo . Ngài có nhiệm vụ là tiêu diệt Tham – Sân – Si của con người .

Sử dụng phật bản mệnh Bất Động Minh Vương giúp bạn chống lại cám dỗ , những thế lực tà ma ngoại đạo . Mang đến sức khỏe , hạnh phúc và bình an .

Phật bản mệnh Bất Động Minh Vương dành cho người tuổi Dậu : 1945 (Ất Dậu), 1957 (Đinh Dậu), 1969 (Kỷ Dậu), 1981 (Tân Dậu), 1993 (Quý Dậu), 2005 (Ất Dậu), 2017 (Đinh Dậu), 2029 (Kỷ Dậu) …