Hư Không Tạng Bồ Tát

Showing all 10 results

Hư Không Tạng Bồ Tát là vị Phật tượng trưng cho sự thông minh và sự bảo vệ . Ngài có thể nhìn thấu được tất cả kho tàng trên thế gian nhưng ngài không màng đến mà xem tất cả như hư không .

Phật bản mệnh Hư Không Tạng Bồ Tát giúp bạn tăng cường sức mạnh lý trí , tránh khỏi nhiều cám dỗ của vật chất , tà ma . Đồng thời giúp đầu óc thanh tịnh và một tâm trí khỏe mạnh , sáng suốt .

Phật bản mệnh Hư Không Tạng Bồ Tát phù hợp với người :

  • Tuổi Sửu : 1949 (Kỷ Sửu), 1961 (Tân Sửu), 1973 (Quý Sửu), 1985 (Ất Sửu), 1997 (Đinh Sửu), 2009 (Kỷ Sửu), 2021 (Tân Sửu), 2033 (Quý Sửu)…
  • Tuổi Dần : 1950 (Canh Dần), 1962 (Nhâm Dần), 1974 (Giáp Dần), 1986 (Bính Dần), 1998 (Mậu Dần), 2010 (Canh Dần), 2022 (Nhâm Dần), 2034 (Giáp Dần) …