Như Lai Đại Nhật

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Như Lai Đại Nhật là hóa thân của Đức Phật Tổ Như Lai . Ngài là người đứng đầu trong ngũ Phật Như Lai (5 vị phật tối cao của phật giáo Tây Tạng) . Ngài đại diện cho 5 tính cách của con người và địa diện cho 5 con đường để tu thành chính quả .

Phật bản mệnh Như Lai Đại Nhật là đại diện cho ánh sáng trí tuệ , niềm tin . Ánh sáng của ngài tỏa khắp thế gian giúp đẩy lui bóng tối và mang lại sự bình an , hạnh phúc cho thế gian .

Phật bản mệnh Hư Không Tạng Bồ Tát phù hợp với người :

    • Tuổi Mùi : 1943 (Quý Mùi), 1955 (Ất Mùi), 1967 (Đinh Mùi), 1979 (Kỷ Mùi), 1991 (Tân Mùi), 2003 (Quý Mùi), 2015 (Ất Mùi), 2027 (Đinh Mùi)…
    • Tuổi Thân : 1944 (Giáp Thân), 1956 (Bính Thân), 1968 (Mậu Thân), 1980 (Canh Thân), 1992 (Nhâm Thân), 2004 (Giáp Thân), 2016 (Bính Thân), 2028 (Mậu Thân) …