Nhẫn tỳ hưu đá mã não màu hồng NTH3

200,000  150,000