Vòng đá mã não đỏ nhám kinh mix charm tỳ hưu bạc VMND7

370,000