Vòng đá mắt hổ màu xanh lục kết hợp charm bạc V29

370,000