Vòng đá mắt hổ màu xanh lục kết hợp charm bạc V25

370,000