Vòng đá mắt hổ kết hợp charm bạc khắc chữ V19

370,000