Vòng tay đá mắt hổ màu xanh charm tì hưu bạc V26

370,000