Vòng đá thạch anh tím mix charm phật bằng bạc VTAT2

370,000 $